Styrelse

Ordförande Ralf Lennholm. Yxlan                  

Vice ordförande Bengt Jansson. Yxlan

Sekreterare Göran "Tjalle" Gustafsson. Yxlan

Kassör Richard Åkerberg. Yxlan

Ledamot  Carola Holmberg. Yxlan

Ledamot Rolf Fransson. Yxlan

Suppleant Thomas Fransson. Yxlan

Suppleant Ullrika Österberg. Yxlan

Suppleant Göte Lagerkvist. Blidö

Suppleant Ulf Sjöblom. Yxlan

Suppleant Magnus "Jidde" Jidstrand. Blidö

Revisorer

Ordinarie Bengt Andersson

Ordinarie Birger Norman 

Suppleant Jutta Jansson

Suppleant Kent Karlsson

Programrådsansvarig

Rolf Fransson

Ralf Lennholm

Richard Åkerberg

Auktion- och Loppiskommité

Carola Holmberg Sammankallande

Fia Andersson

Kristina Drotz

Kristina Lindstedt

Festkommité

Inga-Lill Norman Sammankallande

Birger Norman

Fia Andersson

Valberedning

Kristina Drotz. Yxlan. Sammankallande

Anders Sundberg. Blidö

Göte Lagerkvist. Blidö

Firmatecknare

Förenigens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig