Styrelse

Ordförande Kristina Drotz.               

Vice ordförande Bengt Jansson. 

Kassör Richard Åkerberg. 

Kerstin Weilid Framtidsfrågor, Uthyrning

Göran "Tjalle" Gustafsson Fastighetsansvarig

Carola Holmberg. Suppleant, Loppisansvarig

Ledamot Rolf Fransson. Programansvarig

Suppleant Thomas Fransson. Fastighetsansvarig

Suppleant Carina Malmström, Fastighet, köket, framtidsfrågor

Suppleant Ulf Sjöblom. Särskild kompetens

Revisorer

Ordinarie Bengt Andersson

Ordinarie Birger Norman 

Suppleant Jutta Jansson

Suppleant Kent Karlsson

Programrådsansvarig

Rolf Fransson

Bengt Jansson

Auktion- och Loppiskommité

Carola Holmberg Sammankallande

Fia Andersson

Kristina Drotz

Kristina Lindstedt

Festkommité

Inga-Lill Norman Sammankallande

Birger Norman

Fia Andersson

Valberedning

Kristina Drotz. Yxlan. Sammankallande

Anders Sundberg. Blidö

Göte Lagerkvist. Blidö

Firmatecknare

Förenigens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig